Etablering af læhegn med stor ekspertise

Vi beskytter marker og bygninger
​med et naturligt hegn

Hos Lintrup Skovservice har vi specialiseret os i en lang række ydelser inden for skoventreprenørarbejde, og vi hjælper derfor også med etablering af læhegn. Vi kan således skabe robuste og effektive læhegn, der beskytter dine marker, boliger og naturområder mod de barske vindforhold. Læhegn er ikke blot en vigtig del af landskabet – de spiller en central rolle i at sikre et sundt og balanceret miljø for både landbrug og natur.

Vi har egen maskinstation i Lintrup, og herfra kører vi gerne ud og hjælper med etablering af læhegn overalt i både Midtjylland og Sydjylland. Ønsker du hjælp til at skærme for vinden et sted heromkring, kommer vi også gerne ud og varetager opgaven for dig.

Vores proces med etablering af læhegn

Vi etablerer læhegn i form af rækker af træer og buske, som plantes for at beskytte mod vind, reducere erosion og forbedre mikroklimaet i landbrugsområder. Disse naturlige barrierer er afgørende for at mindske vindens påvirkning på afgrøder, bygninger og dyreliv.

Et velanlagt læhegn kan også bidrage til at øge biodiversiteten og skabe levesteder for fugle og smådyr. Dertil er vores læhegn flotte, og de bidrager således også til et forbedret udtryk i landskabet.

I forbindelse med vores arbejde med etablering af læhegn følger vi en grundig proces, hvor vi tager hånd om projektet fra start til slut. Vi analyserer landskabet og vurderer, hvorledes læhegnet strategisk skal placeres og udformes, og vi vælger herefter i samarbejde med dig, hvilke planter vi skal benytte os af. Efter læhegnet er sat op, vejleder vi dig om, hvordan du kan vedligeholde det flotte resultat.

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til dine muligheder med opbygning af læhegn, så hører vi gerne fra dig. Vi forpligter os til at levere høj kvalitet og tilpassede løsninger, der opfylder netop dine behov. Kontakt os i dag og overlad trygt opgaven med at etablere et læhegn her hos os.

Hvilke opgaver laver en skoventreprenør?